Je Unahitaji Mkombozi Wa Kibinafsi?

In Makala by Leave a Comment

Share with friends

[Imetafsiriwa kutoka kwa nakala ya Ronald L. Dart: Do You Need a Personal Savior?]

Je! Kuokolewa ni kumanisha nini kwa kweli? Wakristo wanazungumza mengi juu ya kuokolewa, lakini wameokolewa kutoka kwa nini — na kwa nini? Je! Wokovu ni neno la kidini tu, au lina maana halisi kwa mwanadamu wa kisasa? Kwa Waisraeli wa kwanza waliokuja huko, Misri ilionekana nzuri sana. Walikuwa Wapalestina, na kilimo ni ngumu huko Palestina, hata katika nyakati nzuri. Kule walikotoka udongo ulikuwa na miamba na maji yalikuwa kwa uhaba.

Lakini huko Misri, udongo ulikuwa mzuri. Hakukuwa na uhaba wa maji. Mto wa Nile uliokuwepo kila wakati ulichangia katika kila msimu. Hapakuwa na miamba, bali udongo wenye mchanga wa mto wa Nile, uliofanywa upya kila mwaka wakati mto ulipofurika. Hakukuwa na hatari yoyote ya mnyonyoko wa udongo, kwa sababu kila mwaka Nile ilileta mchanga mpya kutoka kusini na kuieneza juu ya ardhi. Kile Yakobo na wanawe wote walipaswa kufanya ni kupanda mazao, kuweka ng’ombe zao kwenye nyasi, na kungoja mavuno. Hapo mwanzo, Wamisri walikuwa na ahadi ya maisha tele.

Tunaweza kujiuliza ilikuwa ni muda gani kabla ya mtu kupendekeza kurudi Palestina. Juu ya yote, ilikuwa ni kwao. La muhimu zaidi, ilikuwa ardhi ambayo Mungu alikuwa ameahidi baba yao Ibrahimu.

Bila shaka, usiku wa kwanza ilipotajwa, kulikuwa na majadiliano marefu na hotuba nyingi zisizofurahisha na kutafakari kwa wingi. Shida ilikuwa kwamba kuondoka kulihitaji uamuzi, na kuna mambo machache wanadamu wanazuia zaidi ya kufanya uamuzi. Uamuzi huu ulihitaji kuondoka katika ardhi nzuri, na kuchukua safari ngumu juu ya eneo iliyozuiliwa. Na walipofika, wangelazimika kupigania haki ya kuwa huko.

Nadhani waliweka mada hiyo kwa ahadi ya kuijadili tena jioni nyingine. Jioni hiyo haikufika.

Kwa hivyo ilikuwa kwamba vizazi vilipita. Ni watu sabini tu waliokuja Misri na Yakobo, lakini idadi yao iliongezeka kwa haraka hata zaidi ya Wamisri. Ilifika siku ambapo Farao alisema juu ya Waisraeli, Tazama wana wa Israeli wako wengi zaidi na wanao nguvu kutuliko sisi.

Na ndani yake kuna changamoto. Je! Wamisri walifanikiwaje kuwafanya watu waliowazidi kwa idadi na nguvu watumwa?

Kwa kweli, kulikuwa na mambo kadhaa ya kuchangia, sio angalau ambayo ya kuwa Waisraeli walikuwa wakipumbazwa na ujanja ya Wamisri. Farao alikuwa mwanajeshi na alielewa vyema kanuni ya kutumia nguvu. Hangejaribu kuwachukua wana wa Israeli wote kwa safari moja. Kwa uwezekano mkubwa zaidi, alipata sehemu moja ya kabila moja (labda familia iliyopendelewa na kutengwa kimwili), alifika kwa shambulio haraka, na kuchukua mamia ya mabusi, kisha kuwachana na wengine.

Waisraeli hawakufurahishwa. Malalmishi yalikuwa utaratibu wa siku. Wengine walitaka kulipiza kisasi. Wengine walitaka kuondoka mara moja. Maandamano magumu yalipigwa na wawakilishi wa Farao, lakini Farao alitulia kwa amani.

Kwa Waisraeli, tatizo lilikuwa kwamba hatua yoyote waliyochukua kulihitaji uamuzi. Wakajadiliana kuihusu. Walisumbuka hata juu yake. Lakini uamuzi ulihusisha hatari. Mbaya zaidi, ulihusisha kwenda vitani dhidi ya mashujaa wenye ujuzi. Haijalishi kwamba Wamisri walikuwa wachache kwa idadi, lakini wangeweza kuwadhulumu vibaya.

Waliweza, kwa kweli, kurudi Palestina, lakini hiyo ilihusisha kuondoka nyumbani, sio kurudi nyumbani. Hakuna hata mmoja wao aliyekumbuka Palestina. Kila Mwisraeli aliye hai alikuwa amezaliwa huko Misri. Pia ilihusisha safari ngumu ya kupita katika ardhi ngumu na wakati ujao usio na mwelekeo watakapokuwa wamefaulu. Kwa hakika wangelazimika kupigania ardhi yao ya zamani.

Na, kwa kweli, kulikuwa na udongo wa Misri, na maji, na nyasi. Kulikuwa na mimea. Ilikuwa uamuzi mgumu, kwa hivyo waliiweka mbali na kutofanya chochote. Na kwa kutofanya chochote, walikua wadhaifu. Naye Farao akazidi kuimarika.

Kwa wakati, mambo yalirudi kwa kawaida — kwa kila mtu isipokuwa watumwa. Waisraeli wengi walisahau juu ya tukio hilo. Lakini Farao hakusahau. Alingoja tu hadi wakati ulikuwa sawa na akaifanya tena. Na tena. Kila wakati alipofanya hivyo, na kila wakati Waisraeli hawakufanya chochote, walizidi kudhoofika na Farao alizidi kuwa na nguvu.

Nani anajua, ingeweza kuchukua kizazi kimoja au mbili, lakini ikafika hatua ambayo Waisraeli hawakuwa na uwezo wa kupinga. Walikuwa wamekimya kwa muda mrefu, walizuia maamuzi mengi; sasa walikuwa wametekwa mateka kwa mapenzi ya Farao. Akawa bwana wao katika roho na pia kwa mwili.

Mwishowe, wote walikuwa watumwa. Kwao, maisha yalikuwa kazi ngumu bila ya malipo. Hakukuwa na siku za usoni, hakukuwa na tumaini. Kulikuwa na kazi tu, woga, na vurugu. Polepole, walipoteza heshima yote na maadili. Wakawa wadhaifu sana, kiroho na kimwili, hivi kwamba wangeweza kusimama karibu na kuona uharibifu wa watoto wao wote wa kiume. Kwa nadharia, waliweza kulipa kisasi. Wangeweza hata kutoka Misri. Lakini kwa ukweli hawakuweza. Walikuwa wadhaifu sana.

Misri na Dhambi

Mfano kati ya Misri na dhambi ni ya kulazimika. Dhambi, kama Misri, ni ya kuvutia sana mwanzoni. Inaweza kuonekana vizuri, kuhisi vizuri, na pia kuridhisha. Mara nyingi ni rahisi na ya kupendeza kuliko kutenda haki. Inajumuisha kujitolea duni, na ugumu mdogo, angalau mwanzoni. Zaidi ya yote, haulazimiki kufanya maamuzi magumu.

Lakini kila wakati unaposhindwa kupinga, unakuwa mdhaifu. Mwishowe, itakufanya kuwa mtumwa. Hautakuwa na nafasi zaidi ya kuwacha dhambi kama Israeli walikuwa nayo ili kutoka Misri.

Katika sura za mwanzo ya kitabu cha Mithali, Sulemani anamtumia mwanamke wa ajabu kama kibinadamu cha dhambi. (Ubinadamu ni mfano wa hotuba ambayo kitu, ubora, au wazo linawakilishwa kama mtu.) Sio tu kwamba ni mzinzi anayejadiliwa. Amechaguliwa kwa sababu yeye hufanya kielelezo kizuri cha dhambi zote: Maana midomo ya malaya hudondoza asali, Sulemani alionya, na kinywa chake ni laini kuliko mafuta, lakini mwisho wake ni mchungu kuliko pakanga (Mithali 5:3). Dhambi inaweza kuwa tamu na rahisi kuanza, lakini Sulemani alikuwa na sababu ya kujua kuwa haimalizi hivyo.

Alijua pia jinsi dhambi inavyoweza kuwa ya kufadhaisha: Msije mkatafakari njia ya maisha, njia zake zinahamishika, kwa kuwa huwezi kuzijua. Dhambi haitaki ufikirie na inafanya kila juhudi kukuzuia kufanya uamuzi. Watu mara chache huamua kutenda dhambi. Wala hawaamui kutofanya dhambi. Hawana uamuzi hata kidogo. Kamwe hawafiki karibu kufikiria juu yake. Dhambi, kama Farao, kwa kawaida hupata ushindi.

Itenge njia yako mbali naye, Sulemani aliendelea, wala usikaribie mlango wa nyumba yake: Usije ukawapa wengine heshima yako, Na wakorofi miaka yako. Wageni wasijazwe wakashiba nguvu zako; Kazi zako zikawa ndani ya nyumba ya mgeni. Kwa maneno mengine, usije ukawa mtumwa.

Hii sio kwa sababu ya yale ambayo wengine watakutendea kwa sababu umetenda dhambi. Ni kwa sababu ya kile dhambi yenyewe itakufanyia. Dhambi, kama dawa, inao uzoefu.

Musa

Musa alikuwa mchungaji tu wakati Mungu alizungumza naye kutoka kwenye kijiti kilichowaka. Alikuwa awe mmoja wa wakombozi wakubwa katika historia. Hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, Bwana akasema, Nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao; maana nayajua maumivu yao; Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri… Haya, basi, nitakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu, hao wana wa Israeli, katika Misri (Kutoka 3:7-10).

Ukombozi wa Israeli haukuwa matokeo ya kazi zao. Haikuwa matokeo ya wema wao. Ilikuwa ni matokeo ya wema wa Mungu. Mungu hakuwalaumu kwa shida yao ingawa angeweza kuwa nayo. Wala hakukuwa na kubaguliwa. Mungu akamwambia Musa, Nimesikia. Nimeona. Nitakutuma kuwaokoa. Ni mfano wa kwanza kabisa wa bibilia wa wokovu kwa neema.

Wanafunzi wenye uzito kabisa wa Bibilia wanagundua kwamba Musa alikuwa mfano wa Kristo. Jinsi Musa alitumwa kuwa mwokozi, ndivyo pia Kristo. Lakini inaonekana kwamba sio wanafunzi wengi wa Bibilia wanaotambua ni nini maana ya kuwa mwokozi. Wokovu wa Musa ulikuwa wa kweli na halisi. Israeli waliokolewa kutoka kwa hatari ya kweli ya kimwili, na waliokolewa sasa.

Bado kunaonekana kuna mkanganyiko juu ya kile Yesu anatuokoa kutoka kwa, na lini. Wanafunzi wengine wanalinganisha wokovu na msamaha wa dhambi. Toba na Ubatizo ni wakati wa wokovu. Ikionekana hivi, wokovu ni kitendo cha kale. Wengine wanalinganisha wokovu wa mwisho na ufufuo, akiongelea Warumi 5:9: Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye.

Kuna mambo matatu ambayo tunahitaji kuelewa kuhusu wokovu. Kwanza, wokovu ni mchakato. Katika Biblia, inasemwa katika suala la zamani, sasa, na siku zijazo. Tumeokolewa, tunaokolewa, na tutaokolewa.

Pili, wokovu ni kitendo cha Mungu, sio tendo la mwanadamu: Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani; ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu; Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu (Waefeso 2:8-9).

Tatu, kuna tofauti kati ya kusamehewa dhambi zetu na kuokolewa kutoka kwa dhambi zetu. Tumeokolewa, sio tu kutoka kwa matokeo ya dhambi, lakini kutoka kwa dhambi yenyewe! Israeli ilihitaji zaidi ya uhuru kutoka kwa utumwa. Walihitaji kuwa nje ya Misri na mbali na Farao, au wangekuwa wamerudi tena katika utumwa.

Mtumwa

Paulo alikuwa mmoja wa waandishi wa Agano Jipya aliyeunda ubinadamu wa dhambi. Kwa Paulo, dhambi inapatikana ulimwenguni; ina mwili; inatawala, na inadhibiti. Kuhesabiwa haki, kusamehewa dhambi zetu, haimaanishi kuwa dhambi huondoka. Ibilisi bado yuko ulimwenguni. Dhambi bado inahisi vizuri na kukaa bora. Dhambi bado ni njia rahisi kuliko haki. Isipokuwa tumeokolewa kweli, dhambi inaweza kutuchukua mateka tena.

Ukombozi wa pekee kutoka kwa dhambi ni Yesu Kristo.

Katika sura ya tano na ya sita ya Warumi, Paulo anaelezea kwa undani zaidi theolojia ya dhambi na wokovu. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, anatuambia, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu (Warumi 5:6). Kwa wazi, kifo cha Kristo kilikuwa kitimize kitu ambacho hatukuwa na nguvu ya kufanya. Hatukuwa na nguvu ya kutosha ya kushinda dhambi. Bado tuliwekwa kama wasiomcha Mungu wakati Kristo alikufa kwa ajili yetu.

Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mwenye haki, Paulo anaendelea, Lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu, tulipokuwa tungali wenye dhambi. Haikuwa jambo la kushinda dhambi yetu kuhitimu dhabihu yake. Tunajulikana kuwa wenye dhambi wadhaifu, ambao Kristo alikufia.

Lakini Paul hakuishia hapo: Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu Yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa Yeye kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya Mwana Wake; zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake (Warumi 5:9-10). Hatukuwa tu wadhaifu na wasiosaidika, tulikuwa maadui.

Kulikuwa na matokeo moja tu kwa watu kama sisi. Ilibidi tufe. Sheria ilidai hayo na manabii walithibitisha hilo: Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa (Ezekieli 18:20). Dhambi, Paulo anatuambia, kwa kweli ilitumia sheria kutuangamiza: Nikaona ile Amri iletayo uzima ya kuwa kwangu mimi ilileta mauti. Kwa maana dhambi, kwa kupata nafasi kwa ile amri, ilinidanganya, na kwa hiyo ikaniua. (Warumi 7:10-11). Kwa kweli sheria ilitoa hati ya kifo inayoitwa hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake (Wakolosai 2:14). Hii ni neno maalum katika lugha ya Kiyunani ikielezea hati iliyoandikwa kwa mkono iliyoonyesha deni katika kesi hii, mshahara wa dhambi.

Kwa hivyo tunawasilishwa na picha ya dhambi kutumia sheria ya Mungu ya haki, na kuifanya adui yetu, kutufanya watumwa, na mwishowe kutuangamiza nayo.

Katika siku ambazo utumwa ulifanywa huko Marekani kulikuwa na watumwa wengi ambao walijaribu kutoroka. Wachache walifaulu, lakini wengi walirudishwa na mbwa na kurudishwa kwa mabwana zao. Lakini kungeweza kuwa na njia. Tuseme ulikuwa mtumwa na tukaamua kudanganyana juu ya kifo chako. Tuseme tumemuua nguruwe, na kuinyunyiza damu yake pande zote, na kisha kuipachika kwenye jeneza. Tunaweza kumuelezea bwana wa mtumwa jinsi ulivyouawa, na kisha tunaweza kuzika nguruwe kwa maombolezo mengi na kulia. Unaweza hata kujificha karibu na kutazama mazishi yako mwenyewe.

Na hapo ungeweza kuondoka bila hofu ya kufuatwa, hakuna mbwa anayekufuata, hakuna wanaume waliopanda farasi wenye bunduki na mijeledi. Wote wanaamini umekufa. Unaweza kuchukua kitambulisho kipya na maisha mapya. Uko huru!

Amini au la, hii ndio inafanyika wakati tunabatizwa: Na mfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyo unganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake; mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena; kwa kuwa Yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. (Warumi 6:3-7).

Wakati Israeli walikuwa wamebatizwa katika Bahari Nyekundu, wakati walikuwa wamevuka na bahari ilikuwa imefungwa nyuma yao, basi ndipo pekee walipokuwa huru kwa Wamisri na Farao. Hakukuwa na harakati zozote zaidi. Walikuwa huru. Ili tu, wakati Mkristo anapitia maji ya ubatizo, yeye ni mtu mpya katika Kristo. Dhambi haiwezi tena kutawala juu yake. Kwa maneno ya Paulo, Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamwi chini ya sheria, bali chini ya neema (Warumi 6:14).

Bila Kristo, mtu ana nafasi kubwa ya kuwa huru kwa dhambi kama Israeli walipata kuwa huru na Wamisri. Ana nafasi kubwa ka ile rahisi katika Mithali ya Sulemani: Maana katika dirisha la nyumba yangu nslichungulia katika shubaka yake; nikaona katikati ya wajinga, nikamtambua miongoni mwa vijana, kijana moja asiyekuwa na akili akipita njiani karibu na pembe yake akiishika njia iendayo nyumbani kwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane, gizani. Na tazama, mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba mwerevu wa moyo (Mithali 7:6-10).

Sulemani alidharau dhambi na mwanamke huyu, kwa sababu hatuwezi kupata mfano bora. Je! Mpumbavu mchanga ana nafasi gani ya kutoka kwa mwanamke kama huyu? Basi akamshika, akambusu, akamwambia kwa uso usio na haya, kwangu ziko sadaka za amani; leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu; ndio maana nikatoka nikakulaki, nikutafute uso wako kwa bidii, name nimekuona. Nimetandika kitanda change, magodoro mazuri, kwa matandiko ya kimisri yenye mistari. Nimetia kitanda change manukato, manenemanene na udi na mdalasini. Haya natushibe upendo hata asubuhi, tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba (Mithali 7:13-18).

Kwa kweli, sio lazima atende dhambi. Angeweza tu kugeuka na kuondoka, sivyo? Ndio, kinadharia angeweza, lakini hiyo ingehusisha uamuzi. Je! Kuna mtu yeyote anafikiria mpumbavu huyu atakuwa akifanya maamuzi wakati huu?

Sulemani anahitimisha, Kwa maneno yake mengi na ulaini akamshawishi, kwa ubembelezi wa midomo yake akamshinda. Huyo akafuatana naye mara hiyo, kama vile ng’ombe aendavyo machinjoni; au mpumbavu kuadhibiwa katika pingu; hata mshale umchome maini; kama ndege aendaye haraka mtegoni; wala hajui ya kuwa ni hasara ya nafsi yake (Mithali 7:21–23).

Dhambi haitoi kutawala kwake kwa urahisi. Kwa sababu umefanya toba, usipuuze kuwa dhambi hauna hisia tena na kuwa na ladha nzuri. Dhambi daima itakuwepo ikigonga na kukuvuta. Hauwezi kushinda dhambi peke yako. Huwezi kuepuka dhambi bila Musa, na Musa wako ni Yesu Kristo. Na kwa vile Israeli hawakuwa na njia ya kutoka isipokuwa kupitia Bahari Nyekundu, kuna njia moja tu kwako: kupitia maji ya ubatizo. Katika huduma ya Ubatizo, tunauliza maswali mawili: Kwanza, je! Umetubu dhambi zako, za kutazama sheria takatifu na sheria ya Mungu? Pili, je! Unamkubali Yesu Kristo kama Mwokozi wako wa kibinafsi?

Usifanye makosa ya kudhani kwamba lazima ushinde dhambi kabla ya Ubatizo. Hakuna mtu anayeweza kufuzu kwa ubatizo. Je! Tunawezaje kuwa na tumaini la kuwa nzuri ya kutosha kustahimisha dhabihu ya Mwana wa Mungu? Sio lazima uwe mzuri wa kutosha kwa ubatizo. Unachotakiwa kufanya ni kutubu.

Mtoza Ushuru

Wanaume wawili walikwenda Hekaluni kusali. Mmoja, Mfarisayo; mwingine ni mtoza ushuru. Mfarisayo alimshukuru Mungu kwamba hakuwa kama watu wengine na alielezea kazi zake zote nzuri. Jamaa huyo hakuweza hata kukaribia mahali pa sala, lakini alisimama nyuma sana, akapiga kifua chake, na akasali, Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi (Luka 18:13).

Hii ni toba Yesu alisema juu ya mtoza ushuru, Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule mwingine Toba inamaanisha umesikitika. Toba inamaanisha unajua kuwa wewe ni mwenye dhambi na unataka kubadilika. Toba inamaanisha unauliza ubatizo na msamaha, sio kwa sababu unastahili, lakini kwa sababu haufai. Mtoza ushuru akarudi nyumbani kwake akihesabiwa haki. Kuhesabiwa haki inamaanisha kuwa umesamehewa, lakini haimaanishi kuwa vita vimekwisha. Hata mtume mkuu Paulo, miaka baada ya kubadilika, aliandika juu ya vita vinayoendelea na dhambi, akikiri kwamba dhambi inakaa ndani yangu. Je! Unaweza kutarajia kufanya bora kuliko Paulo?

Hapa ndipo swali la pili la Ubatizo linakuja: Je! Unamkubali Yesu Kristo kama Mwokozi wako wa kibinafsi? Kusikitika kuwa kwa utumwa haitoshi. Lazima uwe na Musa. Lazima uwe na mtu ambaye hatakutoa tu kutoka Misri, lakini atakuwa na wewe nyikani.

Kwamba mtu huyo ni Yesu Kristo.

Lakini inamaanisha nini kwake kuwa Mwokozi wako wa kibinafsi? Paulo alisema hivi: Nimesulibiwa pamoja na Kristo; lakini ni hai: wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu; na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu (Wagalatia 2:20).

Baadaye aliandika. Ole wangu, maskini mimi! Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Namshukuru Mungu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu (Warumi 7:24).

Wokovu sio neno la kidini lisilo la kweli. Ni kazi halisi ya Yesu Kristo. Na vipi kitu chochote kinaweza kuwa kibinafsi zaidi kuliko Kristo ndani yetu?

Ikiwa umebatizwa, tayari unajua kuwa vita haijakamilika. Lakini pia unajua kuwa unayo nguvu, msaada unaohitaji kushinda dhambi. Kwa wewe, changamoto ni kujua na kujibu Kristo ndani yako.

Ikiwa haujabatizwa, basi lazima ujue kuwa njia ya wokovu inapita kwenye maji ya ubatizo. Je! Umetubu dhambi zako? Uko tayari kumkubali Yesu Kristo kama Mwokozi wako wa kibinafsi? Ikiwa ungetaka kujadili ubatizo, tafadhali andika na tujulishe. Tutajaribu kukuunganisha na mtu ambaye anaweza kukusaidia unapojiandaa kuchukua hatua inayofuata.


Author

Ronald L. Dart

Ronald L. Dart (1934–2016) — Watu ulimwenguni kote wamefahamu mtindo wake rahisi, njia zisizo za kupingana kuelezea Bibilia, na njia ya kibinafsi, karibu ya mtu mmoja wa kuelezea kinachoendelea ulimwenguni kwa nuru ya Bibilia. Baada ya kustaafu kutoka kwa ufundishaji na usimamizi wa kanisa mnamo 1995 alianza Mawaziri wa Kikristo wa elimu na Born to Win redio.

Click here for more posts by Ronald L. Dart


You May Also Like:


Image Credits: Joel Montes de Oca