View Post

Mwili Wa Kristo

In Makala by Leave a Comment

Bwana Yesu katika usiku ule ule aliosalitiwa alitwaa mkate; na alipokwisha kushukuru, akakimega, akasema, “Twaeni, mle; huu ndio mwili Wangu unaotolewa kwa ajili yenu; fanyeni hivi kwa ukumbusho Wangu”. 1 Wakorintho 11:23-24 Wakati mwingine majibu